ABOUT

Studii :
-Liceul de Matematică-Fizică "Ion Minulescu", Slatina, profil matematică-fizică
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică, specializarea informatică
- Universitatea din Piteşti, master în informatică
Ocupația :
- Profesor informatică, gradul didactic I (2004), Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești
Funcții :
- metodist în perioada 2003 - 2016
- membru în consiliul consultativ al I.S.J. Argeș, în perioada 2003 - 2008 și din 2011 până în prezent
- mentor la disciplina informatică în perioada 2005 - 2009
- coordonator al comisiei de catedra la disciplina informatică în perioada 2001 - 2005;
- membru al Consiliului de Administrație al Colegiului Național "Ion C. Brătianu" din 2001 până în prezent.
- Membru al Asociatiei "Junimea Bratienilor", Pitesti
- Responsabil IT la Biroul de Consiliere pentru Cetațeni Pitești
Cursuri :
- CCNA 1 Networking Basics susţinut de Cisco Systems Networking Academy prin RoEduNet Craiova în 2001
- CCNA 2 Routing Basics susţinut de Cisco Systems Networking Academy prin RoEduNet Craiova în 2002
- Formare de mentori, organizat de M.E.C. prin Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă, Formare şi Perfecţionarea Personalului Didactic, 2002   
- European Computer Driving Licence organizat de ECDL Romania în 2004
- Fundamentals of Java Programming susţinut de Cisco Systems Networking Academy prin RoEduNet Craiova în 2005
- Database Design and Programming, prin Oracle Romania în 2006
- De la Phare la fonduri structurale, prin Doma Training în 2006
- Consiliere şi orientare, organizat de M.E.C.T. prin C.C.D. Argeş în 2006
- Think.com programme organizat de Oracle Education Foundation în 2007 - Utilizare platforma AEL, prin SIVECO Romania în 2008
- Database Programming with PL/SQL, prin Oracle Romania în 2009
- IT Essentials: PC Hardware and Software organizat de Cisco Systems Networking Academy prin Colegiul National UNIREA Focsani în 2010
- ECDL WebEditing Certificate prin ECDL Romania in 2011
- Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI, în cadrul proiectului Extinderea competențelor IT în învățământul preuniversitar – POSDRU/87/1.3/S/62260
- Tehnologii de instruire on-line, în cadrul proiectului ”Formarea personalului didactic din învățământul secundar în vederea utilizării tehnologiei informației și a instrumentelor e-learning în activitatea didactică” – POSDRU/87/1.3/S/64227
- Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net, proiect POSDRU/87/1.3/S/62426.
- EDUTECH – Modelează viitorul 3D – curs de instruire în domeniul imprimării 3D derulat de ECDL România
- JavaScript SuperHeroes – parte a proiectului "Google for Education" derulat prin Asociatie Codette
- ECDL Computing – competențe în domeniul gândirii computaționale și programării în limbajul Python
Distincții :
- Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în gradul de cavaler pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, acordat de preşedintele României în 2004. Detalii aici
- Dipolma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea elevilor, acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 2006. Detalii aici
- Diploma de excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti, acordată de Guvernul României în anul 2008. Detalii aici
Publicații :
- "Pascal pentru bacalaureat", Editura Universităţii din Piteşti, 2000, în colaborare cu Bogdan Despa. Vezi
- "Probleme rezolvate pentru clasa a IX-a", Editura Europroduct, 2005 (Editia I). Vezi
- "Bacalaureat la informatica, varianta C++", Editura Europroduct, 2007. Vezi
- "Probleme de informatica, clasa a X-a", Editura Juventus, 2009. Vezi
- "Probleme rezolvate pentru clasa a IX-a", Editura Europroduct, 2009 (Editia a II-a). Vezi
- "Metode de comunicare cu suport Java", Editura Delta Cart Educational, 2010. Vezi
- „Olimpiada de Informatică”, Editura Delta Cart Educational, 2013. Vezi
- „Prelucrări de date în Visual FoxPro 9.0”, Editura Delta Cart Educational, 2017. Vezi